در هر شغلی هستی ترفندهای جذب مشتری رو یاد بگیر..

راه اندازی کسبوکار

  • 13 مقاله در این گروه
نوشابه ملی ایران چیست؟؟
درخت مسواک و کسبوکار میلیاردی

درخت مسواک و کسبوکار میلیاردی

متن: مسواکی که خمیردندان نمی خواهد تولید کن..

ادامه متن

رترو مارکتینگ چیست؟
بازاریابی نوستالژی

بازاریابی نوستالژی

متن: بازاریابی نوستالژی چیست؟

ادامه متن

حقایقی عجیب درباره اقتصاد مقاومتی که به ما برعکس آن را گفته اند!

حقایقی عجیب درباره اقتصاد مقاومتی که به ما برعکس آن را گفته اند!

متن: راه اندازی کسب و کار بر پایه اقتصاد مقاومتی

ادامه متن